02.10.2020

Filmowe Piegi Pana Kleksa

Zapraszamy uczniów, uczennice, nauczycielki i nauczycieli na bezpłatne lekcje filmowe w szkole w dniach od 26 października do 30 listopada 2020 roku! Zajęcia skierowane są dla przedszkoli i klas I-VIII ze szkoły podstawowej z województwa śląskiego.

W skrócie: projekt polega na przeprowadzeniu przez edukatorkę w przedszkolu lub szkole warsztatów z edukacji filmowej.

Temat i grupa wiekowa są do wyboru spośród materiałów przygotowanych przez edukatorkę w ramach projektu. Jest 10 polskich filmów i 10 tematów.

O tym jak to zrobić można przeczytać poniżej lub na stronie kinodzieci.info w zakładce FILMOWE PIEGI PANA KLEKSA lub tutaj: https://linkd.pl/kmfa

Partnerzy projektu: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczyciela WOM Katowice, Centrum Edukacji Obywatelskiej, RÓWNY o FILMIE dla NAUCZYCIELI, edukacjafilmowa.pl, WFDiF

Szczegóły:

Udział w projekcie:

 • udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny; ponieważ projekt realizowany jest w ramach stypendium twórczego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • projekt ma na celu udzielenie wsparcia merytorycznego nauczycielkom/-lom, w zakresie prowadzenia lekcji z różnych przedmiotów w oparciu o wytwory kultury - polskie filmy dla dzieci i młodzieży oraz stworzenie bezpłatnej bazy scenariuszy lekcyjnych;
 • edukatorka przyjeżdża na lekcję w ustalony dzień i na ustaloną godzinę
 • możliwe zrealizowanie jest więcej niż 1 tematu dla tej samej klasy lub dla tego samego nauczyciela, decyduje kolejność zgłoszeń;
 • zajęcia lekcyjne realizowane są w okresie od 26 października do 30 listopada 2020 roku;
 • opisy tematów i filmów dostępne są tutaj: https://linkd.pl/kmfa
 • grupę i ustalenie terminu można zgłosić poprzez formularz: https://linkd.pl/kmfc

Organizacja zajęć:

 • czas trwania: 1 lub 2 godziny lekcyjne w zależności od wybranej przez nauczyciela opcji
 • realizacja: zajęcia w całości prowadzi edukatorka - Agata Hofelmajer-Roś;
 • cały pakiet materiałów dydaktycznych dla uczniów konieczny do przeprowadzenia zajęć zapewnia edukatorka;
 • wymagania techniczne opisane są przy każdym z warsztatów
 • nauczycielka/-l występuje w roli obserwatora; jeśli jednak nauczycielka/-l chce aktywnie uczestniczyć w zajęciach może wcześniej otrzymać scenariusz lekcji i omówić z edukatorką podział ról w rzeczywistym czasie prowadzenia lekcji;
 • po zajęciach nauczycielka/-l otrzymują wydrukowany scenariusz zajęć oraz pakiet materiałów dydaktycznych do powielania w celu przygotowania swoich zajęć

Seanse filmowe:

 • w ramach projektu zgłoszone grupy mogą wziąć udział w bezpłatnej projekcji filmowe
 • miejscem projekcji stacjonarnych do wyboru będzie: Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach ( ul. Belna 1, 42-575 Strzyżowice) lub sala gminastyczna w zgłoszonej, dowolnej szkole po ustaleniu z edukatorką
 • zgłoszone grupy zapewniają sobie dojazd we własnym zakresie jeśli wybiorą CUS w Strzyżowicach
 • limit miejsc na 1 projekcję w CUS to 100, w salach gminastycznych w innych niż CUS placówkach limit ustalany jest w zależności od pojemności zgłaszanej sali
 • dostępne są 3 projekcje do wyboru:

nr 1 - O dwóch takich, co ukradli księżyc, klasy IV-VI

nr 2 - Podróż za jeden uśmiech, klasy I-III

nr 3 - Za niebieskimi drzwiami, klasy VII-VIII

(informacja Organizatora)