09.10.-22.11.2019

Nauczyciel XXI wieku i nowe technologie w edukacji | Warsztaty edukacyjne

Zapraszamy edukatorów aby zmienili swoje lekcje w przygodę, korzystając w praktyce szkolnej z gry terenowej i mobilnego studia telewizyjnego.

Warsztaty edukacyjne TuEuropeana 2019 to cykl spotkań dla nauczycieli otwartych na wykorzystanie w swojej pracy nowych technologii oraz zasobów archiwalnych. Program warsztatów będzie obejmował kompleksowe przybliżenie uczestnikom bogactwa archiwalnych repozytoriów cyfrowych (w tym Europeany, ale także polskich zasobów) oraz edukację na temat prawa autorskiego. W czasie czterech spotkań warsztatowych, nauczyciele będą mogli podnieść swoje kompetencje w zakresie: stosowania metod aktywizujących, metodyki pracy z TIK, wyszukiwania i twórczego przetwarzania danych, krytycznego weryfikowania treści, korzystania z wybranych narzędzi cyfrowych. Spotkania eksperckie uzupełnione zostaną o zajęcia on-line, realizowane z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Akademii PCSS – partnera Projektu.

Gdzie: Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, Warszawa

Kiedy: Warsztaty składają się z dwóch dwudniowych spotkań uzupełnionych zajęciami on-line.

Sesja I: 9-10 października 2019

Sesja II: 21-22 listopada 2019

Zajęcia będą prowadzone dwoma ścieżkami tematycznymi: 

  • Studio Gier z Historią w Tle  podczas której uczestnicy poznają pomysły, dobre praktyki, przykładowe scenariusze na udaną grę terenową w budynku i poza budynkiem szkolnym.
  • Interaktywne Studio Telewizyjne  warsztaty, które podpowiedzą jak zorganizować studio telewizyjne lub opracować materiały filmowe.  

Obowiązuje rejestracja poprzez formularz.

Organizatorami warsztatów są Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny oraz Laboratorium Szkoły Przyszłości Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN.