Filmoteka Szkolna - materiały pomocnicze, cz. II

red. Anna Mirska-Czerwińska

ETAP EDUKACYJNY

podstawowa (klasy VII – VIII), ponadpodstawowa

PRZEDMIOT

etyka, filozofia, godzina wychowawcza, historia, historia i społeczeństwo, język polski, lekcja biblioteczna, muzyka, plastyka, religia, wariant dla klas licealnych-humanistycznych / fakultetów / kółka polonistycznego, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, zajęcia artystyczne

Powiązane lekcje