„Kanał”, reż. Andrzej Wajda – analiza tekstu kultury

Krzysztof Szewczyk

ETAP EDUKACYJNY

ponadpodstawowa

PRZEDMIOT

język polski

Michał Anioł, Pietà.

  1. Zaprezentuj uczniom rzeźbę Michała Anioła – możesz do tego celu wykorzystać wideo z kanału Smarthistory na portalu YouTube dostępne TUTAJ. Poproś uczniów, by zebrali podstawowe informacje o rzeźbie. Uczniowie mogą też zapoznać się z innymi pietami (np. poprzez lekturę artykułu o średniowiecznej piecie w Lubiążu na portalu Culture.pl, który znajdziesz TUTAJ oraz poprzez wpisanie hasła „pietà” w serwisie https://artsandculture.google.com/). Zwróć uwagę na powszechną obecność motywu w sztuce oraz jego uniwersalne znaczenie.
  2. Teraz zaprezentuj stopklatkę z Kanału (1:22:18) – scena, w której Jacek umiera na ramionach Stokrotki. Zapytaj uczniów, dlaczego w tak ważnej scenie filmu Andrzej Wajda zdecydował się pokazać bohaterów w taki sposób?
  3. Przywołaj znaczenie słowa „pietà” (wyjaśnione w pierwszym akapicie tekstu o piecie z Lubiąża). Poproś uczniów o próbę scharakteryzowania Stokrotki na podstawie innych fragmentów filmu. Poproś uczniów o wymienienie scen z jej udziałem, które zapamiętali. Czy bohaterka filmu może przypominać biblijną Marię? Czy jej wcześniejsze zachowania mogą świadczyć o jej pokorze?
  4. Zapytaj uczniów, czy znają inne biblijne nawiązania w tekstach kultury XX i XXI wieku. Postaraj się je wraz z uczniami odnaleźć w internecie. Wszystkie propozycje zamieść w dostępnym dla każdego ucznia miejscu w sieci. Gdy grupa stworzy już swój zasób tekstów i się z nim zapozna przeprowadź dyskusję, w której uczniowie zastanowią się – w jakim celu twórcy odwołują się do Biblii.

Po lekcji uczeń:

Cele ogólne:

  • odczytuje rozmaite sensy dzieła;
  • dokonuje interpretacji porównawczej.

Wymagania szczegółowe:

  • prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki;
  • wskazuje zastosowane w utworze środki wy razu artystycznego i ich funkcje;

wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty (np. literackie, kulturowe, filozoficzne, religijne).