„Syzyf” reż. Zdzisław Kudła – analiza tekstu kultury – sztuki plastyczne

Krzysztof Szewczyk

ETAP EDUKACYJNY

ponadpodstawowa

PRZEDMIOT

język polski

Steven M Allen, Sisyphus

 1. Po obejrzeniu filmu poproś uczniów, by zebrali w internecie dostępne plastyczne przedstawienia postaci Syzyfa. Zwróć uwagę, aby uczniowie podawali zawsze autora dzieła oraz źródło reprodukcji. Za pomocą internetowej tablicy online stwórz zestawienie przygotowanych wizerunków. Zastanów się wraz z uczniami, czy Syzyf przedstawiony przez Kudłę przypomina któryś z zebranych wizerunków (na tym etapie dla porównania zaprezentuj kadr na którym Syzyf wtacza głaz – np. 3:44).
 2. Przedstaw uczniom rzeźbę Stevena M Allena, Sisyphus TUTAJ. Poproś o wymienienie wszystkich różnic między klasycznymi przedstawieniami a współczesnym. Możesz powiedzieć, o kontekście powstania dzieła (wojna w Iraku). Zapytaj uczniów o to, w jaki sposób autor rzeźby wykorzystał motyw Syzyfa.
 3. Zaprezentuj uczniom końcówkę filmu Kudły (od 6:36). W jaki sposób tam jest przedstawiony Syzyf?
 4. Poproś uczniów o przygotowanie wypowiedzi, w której porównają przedstawienie Syzyfa w rzeźbie Allena i w filmie Kudły. Co łączy a co różni te dwa wizerunki?

 

Po lekcji uczeń:

Cele ogólne:

 • odczytuje rozmaite sensy dzieła;
 • dokonuje interpretacji porównawczej;
 • buduje wypowiedzi o wyższym stopniu złożoności.

Wymagania szczegółowe:

 • wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty (np. literackie, kulturowe, filozoficzne, religijne);
 • szuka literatury przydatnej do opracowania różnych zagadnień; selekcjonuje ją według wskazanych kryteriów (w zasobach bibliotecznych korzysta za równo
  z tradycyjnego księgozbioru, jak i z zapisów multimedialnych i elektronicznych, w tym Internetu);
 • publicznie wygłasza przygotowaną przez siebie wypowiedź.