Lekcja 2

Moralność Kamery

Nienormalni
reż.: Jacek Bławut

Z punktu widzenia nocnego portiera
reż.: Krzysztof Kieślowski

Opracowanie: Dr Wojciech Otto

Materiały metodyczne

Zagadnienia do dyskusji  • Granice intymności i obyczajowego tabu w sztuce i kulturze. Nowa sztuka dla nowej wrażliwości. O współczesnych odbiorcach sztuki.
  • Granice odpowiedzialności artysty za swoje dzieło i losy jego bohaterów.
  • Co najpierw: prawda czy film? Etyka filmowego dokumentalisty.
  • O moralności wczoraj i dziś. Zmiany kodeksu moralnego na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat.
  • Artysta - sługa czy wszechmocny demiurg?
  • Sztuka jest niemoralna czy stoi ponad moralnością?
  • Czy sztuka pod presją siły i ideologii nieuchronnie się degeneruje?
  • Czy współczesna sztuka potrzebuje cenzury moralnej?
  • Etyka a estetyka w filmie dokumentalnym.