Lekcja 3

Obserwacje codzienności

Cześć, Tereska
reż.: Robert Gliński

Rodzina człowiecza
reż.: Władysław Ślesicki

Opracowanie: Dr Kamila Żyto

Materiały metodyczne

Scenariusze lekcji

Zagadnienia do dyskusji • Film jako sztuka w sposób szczególny predysponowana do zapisywania/obserwowania/pokazywania codzienności.
 • Film - sztuka „wierząca w obraz” czy sztuka „wierząca w rzeczywistość” - między reprodukcją a kreacją.
 • Codzienność udramatyzowana a codzienność rejestrowana - dwa sposoby filmowego opowiadania o świecie przedstawionym.
 • Filmowy styl i forma jako środki wpływające na uwiarygodnienie filmowych obrazów codzienności.
 • Jakie czynniki wyznaczają rytm życia bohaterów filmu Władysława Ślesickiego?
 • Czy reżyser podejmuje próbę idealizacji życia na wsi?
 • Jakie zabiegi formalne powodują, że dokument „Rodzina człowiecza” można uznać za surowy zapis codziennego życia mieszkańców wsi Płaska?
 • Czy „Rodzina człowiecza” posiada strukturę dramaturgiczną oraz wyraźną akcję?
 • Jak można scharakteryzować życie mieszkańców miejskich osiedli przedstawione w filmie „Cześć, Tereska” Roberta Glińskiego?
 • Jakie są przyczyny alienacji bohaterki filmu Roberta Glińskiego „Cześć, Tereska”?
 • Dlaczego reżyser zdecydował się na wykorzystanie taśmy czarno-białej?
 • Jakie znaczenie ma obsadzenie w filmie w rolach głównych aktorów amatorów?
 • Czy tylko bohaterka filmu jest odpowiedzialna za popełnioną zbrodnię? Jaki wpływ na jej „drogę do zatracenia” miało środowisko?