Lekcja 4

Kadry pamięci

Jak być kochaną
reż.: Wojciech Jerzy Has

...Portret własny
reż.: Jacek Skalski

Opracowanie: Dr Agnieszka Morstin-Popławska

Materiały metodyczne

Zagadnienia do dyskusji  • Jak należy rozumieć słowa bohaterki, które padają w scenie otwierającej film: „jestem siostrą samotnych i żoną owdowiałych. Jeżeli kiedyś napiszę pamiętnik, to dam tytuł „Od Ofelii do Felicji, czyli o tym, jak być kochaną...”?
  • Jakie obrazy mogłyby się złożyć na portret własny” Polaków pierwszej dekady XXI wieku?
  • Co stanowi treść realizowanych dzisiaj - za pomocą kamer cyfrowych - filmów rodzinnych?